KLAUZULA INFORMACYJNA
Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Miejskie nr 81 w Łodzi, ul. Młynarska 38, tel.: 42 657 20 45, kontakt@pm81.elodz.edu.pl,
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Tomasz Kuciński, tkucinski@iodanych.pl,
3. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zapoznałem/zapoznałam się

O nas

Praca przedszkola w wakacje 2019/2020

Zapraszamy rodziców do zapoznania się z informacją dotyczącą pracy Przedszkola Miejskiego nr 81 w Łodzi w okresie wakacyjnym.


UWAGA RODZICE!

Placówka wznawia działalność od 27 maja 2020 r.

Do przedszkola będą uczęszczać dzieci zakwalifikowane po weryfikacji ankiet skierowanych do Rodziców oraz po indywidualnej rozmowie telefonicznej.

Przypominamy Państwu, że placówka będzie działać w reżimie sanitarnym, oraz że możliwość korzystania dziecka z opieki w przedszkolu jest adresowana do tych z Państwa, których charakter pracy i wykonywane obowiązki zawodowe wymagają przebywania poza miejscem zamieszkania, oraz tych, którzy nie są w stanie zapewnić opieki w domu, w szczególności:
- pracowników systemu ochrony zdrowia,
- służb mundurowych,
- pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
- rodziców obojga pracujących.

Jednocześnie informujemy, iż do 28 czerwca 2020 mogą Państwo nadal korzystać z zasiłku na opiekę nad dzieckiem.

Zasady pobytu dziecka w Przedszkolu Miejskim nr 81 w Łodzi od dnia 4 czerwca 2020r. 
 1. Rodzice muszą zapewnić dziecku od 4 r.ż. indywidualną ochronę ust i nosa w drodze do i z przedszkola.
 2. Rodzice nie będą mieli możliwości wejścia do szatni ani innych pomieszczeń w przedszkolu.
 3. Dziecko będzie przekazywane pracownikowi przedszkola w przedsionku, gdzie zostanie dokonany codzienny pomiar temperatury (w danej chwili w przedsionku może przebywać tylko jeden rodzic z dzieckiem).
 4. Dziecko nie może przynosić do przedszkola zabawek ani innych przedmiotów z domu.
 5. Dzieci będą w stałych nowo utworzonych grupach zgodnych z zadeklarowanym czasem pobytu dziecka w przedszkolu. Każdą grupą będzie się opiekowała wyznaczona przez Dyrektora nauczycielka.
 6. Ilość osób w sali przedszkolnej musi gwarantować bezpieczeństwo dzieci i personelu (3m2 na osobę). W grupie przebywać będzie mogło maksymalnie 18 dzieci.
 7. Z sali przedszkolnej zostaną usunięte przedmioty i sprzęty, które nie nadają się do dezynfekcji (dywany, pluszaki, lalki, drobne klocki, książki itp.).
 8. Sale, w których będą przebywały dzieci będą wietrzone raz na godzinę (zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego).
 9. Każde dziecko będzie miało przydzielony obszar w sali przedszkolnej, na którym będzie mogło się bawić (samodzielnie, bez wspólnych zabaw z drugim dzieckiem).
 10. Dzieci będą korzystały z ogrodu przedszkolnego i na tarasie zamiennie grupami. Sprzęt ogrodowy i piaskownica będą wyłączone z użytku ze względu na brak odpowiedniego sprzętu do dezynfekcji (myjka ciśnieniowa). Dzieci będą mogły korzystać jedynie z drobnego sprzętu sportowego (indywidualne zabawy np. hula-hop, piłką, itp.).
 11. Nie będą organizowane żadne spacery i wycieczki poza teren przedszkola.
 12. Posiłki będą spożywane w dwóch turach w wyznaczonym miejscu z zachowaniem odpowiedniej odległości.
 13. W przedszkolu wyznaczone zostanie pomieszczenie przeznaczone do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe.
 14. W przypadku wystąpienia objawów chorobowych u dziecka przebywającego w przedszkolu lub pracownika przedszkola rodzice i pracownicy będą zobowiązani do poddania się procedurom ustalonym przez Głównego Inspektora Sanitarnego (poddanie kwarantannie wszystkich dzieci z grupy oraz ich rodzin, a także personelu).
 15. Odbiór dziecka będzie się odbywał się z zachowaniem podobnych procedur jak przy przyprowadzaniu (dziecko przekazywane rodzicowi w przedsionku. W przedsionku może przebywać w danej chwili tylko jeden rodzic z dzieckiem).
 16. Wszystkie pomieszczenia przedszkolne (sprzęt, zabawki, meble, toalety) będą dezynfekowane i myte zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.

Opracowane na podstawie:


Przedszkole Miejskie Nr 81 w Łodzi to przedszkole z ponad 50-letnią tradycją. Priorytetem w naszych działaniach jest współpraca z Rodzicami. Tradycją naszego przedszkola są liczne imprezy integracyjne z Rodzicami oraz uroczystości odbywające się na terenie placówki.

Przedszkolaki biorą udział w licznych konkursach międzyprzedszkolnych, łódzkich i ogólnopolskich, gdzie zdobywają nagrody i wyróżnienia. Nasze przedszkole jest również organizatorem cyklicznych międzyprzedszkolnych konkursów: plastycznego „Oto ja, zdrowy przedszkolak” oraz turnieju wiedzy „Bezpieczny przedszkolak”.

Ucząc dzieci wrażliwości na potrzeby innych, bierzemy udział w różnych akcjach charytatywnych, np.: „Góra Grosza”, „Gorączka złota”, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i innych.

Z uwagi na to, że przedszkole należy do Łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie, uczestniczymy w akcjach na rzecz ochrony środowiska i promocji zdrowia. Uczestniczymy również w ogólnopolskiej kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”, promującej rozwój czytelnictwa wśród dzieci.

Poprzez nasze działania staramy się być otwarte na środowisko lokalne, w którym funkcjonujemy. Współpracujemy ze Szkołami Podstawowymi nr 58 i nr 55, z zaprzyjaźnionymi przedszkolami, Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1, V Komisariatem Policji, Strażą Pożarną, Strażą Miejską, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2, Biblioteką Rejonową nr 4.

Troszcząc się o zadowolenie i uśmiech wszystkich przedszkolaków, pragniemy kultywować i wzbogacać nasze tradycje oraz pielęgnować przyjazną atmosferę panującą w przedszkolu.