KLAUZULA INFORMACYJNA
Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Miejskie nr 81 w Łodzi, ul. Młynarska 38, tel.: 42 657 20 45, kontakt@pm81.elodz.edu.pl,
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Tomasz Kuciński, tkucinski@iodanych.pl,
3. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zapoznałem/zapoznałam się

Projekt POMOST

Projekt POMOST jest programem mającym na celu podniesienie umiejętności wychowawczych rodziny i jej zdolności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

Fundacja Kolorowy Świat zaprasza rodziców z województwa łódzkiego, którzy sprawują opiekę nad dzieckiem (do 9 lat):

  • przedwcześnie urodzonym
  • z niepełnosprawnością
  • budzącym podejrzenie, że jest obciążone problemami emocjonalnymi, wadami wymowy, zaburzeniami koordynacji wzrokowo-ruchowej, sensorycznej, poznawczej, motoryki małej i dużej, wadami postawy
  • rodziców i opiekunów, którzy osobiście doświadczają problemów z radzeniem sobie z emocjami, stresem, koniecznością godzenia ról społecznych i wychowawczych, z trudnymi zachowaniami swoich dzieci, oziębłością dzieci w stosunku do swoich opiekunów.

W ramach projektu rodzice będą mieli możliwość skorzystania z indywidualnego poradnictwa wychowawczego, treningu kompetencji rodzicielskich, warsztatów podnoszących umiejętności i kompetencje wychowawcze rodziny.

Projekt realizowany będzie w Fundacji Kolorowy Świat w Łodzi przy ulicy Żabiej 10/12.

Zgłoszenia należy składać do 31.10.2019r. pod numerem telefonu 42 640 67 05 bądź drogą mailową: m.bednarek@kolorowyswiat.org