KLAUZULA INFORMACYJNA
Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Miejskie nr 81 w Łodzi, ul. Młynarska 38, tel.: 42 657 20 45, kontakt@pm81.elodz.edu.pl,
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Tomasz Kuciński, tkucinski@iodanych.pl,
3. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zapoznałem/zapoznałam się

Rekrutacja

UWAGA!

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że w związku ze stanem epidemicznym i czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łódź na rok szkolny 2020/2021 rozpocznie się 4 maja 2020 r.

Rekrutacja do przedszkoli – w formie elektronicznej -  potrwa do 15 maja natomiast nabór do szkół podstawowych – również elektroniczny – będzie trwał do 29 maja. Pozostałe zasady pozostają bez zmian pod warunkiem, że MEN nie wydłuży zawieszenia zajęć dydaktycznych w przedszkolach i szkołach. Wkrótce na stronie www.uml.lodz.pl w zakładce edukacja zostanie opublikowane uaktualnione zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi w tej sprawie wraz z dokładnym harmonogramem tegorocznych rekrutacji.


Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 rozpocznie się 01.04.2020r.

Rekrutacja dla dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola
  • 9-17 marca 2020r. - składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 (formularz deklaracji będzie można pobrać w przedszkolu lub ze strony internetowej placówki).
  • 22-30 czerwca 2020r. - podpisywanie informacji dotyczącej zasad korzystania z usług świadczonych przez przedszkole na rok szkolny 2020/2021. W przypadku jej niepodpisania w wyznaczonym terminie będzie to potraktowane jako rezygnacja z miejsca.
Rekrutacja dla dzieci nowych
  • Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 odbędzie się w okresie od 1 kwietnia 2020r. od godziny 8:00 do 17 kwietnia 2020r. do godziny 15:00. Wnioski będzie można pobrać w przedszkolu lub wypełnić bezpośrednio na stronie internetowej, wydrukować i przynieść do przedszkola.
  • 8 maja, godzina 15:00 - podanie do publicznej wiadomości wyników postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych uszeregowanej alfabetycznie.
  • Od 11 maja od godziny 8:00 do 14 maja do godziny 15:00 - składanie potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola miejskiego, do którego kandydat został zakwalifikowany. Niepotwierdzenie w terminie woli przyjęcia będzie traktowane jako rezygnacja z przyjęcia kandydata do danej placówki.
  • 22 maja, godzina 15:00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz informacje o liczbie wolnych miejsc lub ich braku.
  • 22-30 czerwca 2020r. - podpisywanie umów przez Rodziców/prawnych opiekunów dzieci przyjętych do przedszkola. W przypadku gdy umowa nie zostanie podpisana w wyznaczonym terminie będzie to potraktowane, jako rezygnacja z miejsca i spowoduje automatyczne skreślenie kandydata z listy przyjętych.
ZAPRASZAMY
do Naszego Przedszkola w ramach
"DNI OTWARTYCH".
30 marca i 06 kwietnia 2020 r. w godzinach 9:30 – 10:30