KLAUZULA INFORMACYJNA
Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Miejskie nr 81 w Łodzi, ul. Młynarska 38, tel.: 42 657 20 45, kontakt@pm81.elodz.edu.pl,
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Tomasz Kuciński, tkucinski@iodanych.pl,
3. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zapoznałem/zapoznałam się

Dla rodziców

Informacja dotycząca płatności za przedszkole jest do odbioru u pani intendent.

Godziny pracy dyrektora:

8:00-16:00

Godziny pracy intendenta:

7:00-15:00

INFORMACJA DLA RODZICÓW NA TEMAT ŚWIADCZENIA 500+

Zapraszamy rodziców do zapoznania się z informacją na temat składania wniosków o przyznanie świadczenia 500+

RODZICE, UPRZEJMIE PRZYPOMINAMY, IŻ OBOWIĄZUJE ZAKAZ WPROWADZANIA ZWIERZĄT NA TEREN PRZEDSZKOLA. 

Kierujemy się jedynie dobrym samopoczuciem dzieci (mimo tego, iż na pewno wszystkie przedszkolaki kochają czworonogi, to jednak nie wszystkie mogą przebywać w ich otoczeniu).
Prosimy uszanować niniejsze ustalenie.

UWAGA RODZICU!

Przypominamy, że przedszkole czynne jest od godz. 6:00 do 17:00.
W przypadku nie odebrania dziecka do godziny 17:00 nauczycielka kontaktuje się telefonicznie z Rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka.
W przypadku braku kontaktu (nikt nie odbiera telefonu lub telefon jest nieaktywny) nauczycielka ma obowiązek powiadomić Komisariat Policji w celu uruchomienia procedury przekazania dziecka do Pogotowia Opiekuńczego.
Telefon do Przedszkola Miejskiego nr 81: 42 657 20 45

Prosimy wszystkich Rodziców o nieprzyprowadzanie do przedszkola dzieci chorych - kaszlących, z katarem.
Rodziców przyprowadzających dzieci po przebytej chorobie zobowiązuje się do przedłożenia nauczycielowi grupy zaświadczenia lekarskiego o treści: "Dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do przedszkola".
Rodziców dzieci cierpiących na alergię zobowiązuje się do przyniesienia zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego powyższą chorobę z adnotacją lekarza o treści: "Dziecko może uczęszczać do przedszkola, gdyż nie stanowi źródła zakażenia dla innych dzieci".