KLAUZULA INFORMACYJNA
Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Miejskie nr 81 w Łodzi, ul. Młynarska 38, tel.: 42 657 20 45, kontakt@pm81.elodz.edu.pl,
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Tomasz Kuciński, tkucinski@iodanych.pl,
3. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zapoznałem/zapoznałam się

Rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA OBOWIĄZUJĄCY W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 81 W ŁODZI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

6.00 – 8:20
Schodzenie się dzieci. Czynności organizacyjne, opiekuńcze i samoobsługowe. Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela w salach według zainteresowań dzieci np. konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, dydaktyczne, graficzne i inne. Zajęcia  indywidualne  lub grupowe  z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej z dzieckiem z trudnościami i z dzieckiem zdolnym albo zajęcia rewalidacyjne (pozostałe dzieci zabawy dowolne). Bajkoterapia – słuchanie bajek, opowiadań i wierszy. Zestaw ćwiczeń porannych lub zabawy i ćwiczenia pobudzające do  aktywności ruchowej.

8.20 – 8.30
Przygotowanie do śniadania. Czynności organizacyjne, opiekuńcze i samoobsługowe.

8.30 – 9.00
Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturowych oraz dbałości o zdrowie.

9:00– 10:45
Sytuacje edukacyjne (czas dostosowany do wieku dzieci) prowadzone przez nauczycielki w oparciu o podstawę programową z zakresu:

  • Rozwijanie aktywności fizyczno-zdrowotnej,
  • Rozwijania aktywności społeczno-moralnej,
  • Rozwijania aktywności językowej,
  • Rozwijania aktywności matematycznej,
  • Rozwijanie aktywności przyrodniczo-technicznej,
  • Rozwijanie aktywności plastycznej,
  • Rozwijanie aktywności muzycznej.

Zajęcia edukacyjno – wychowawcze z języka angielskiego w oparciu o podstawę programową. Zajęcia z religii. Zabawy twórcze. Zabawy swobodne. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku,   w tym gry oraz zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itp. Wycieczki, spacery.

10.45– 11.00
Przygotowanie do II-go śniadania. Czynności organizacyjne, opiekuńcze  i  samoobsługowe.

11.00 – 11.30
Drugie śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturowych oraz dbałości o zdrowie.

11.30 – 13.45

GRUPA I - Leżakowanie - słuchanie muzyki relaksacyjnej oraz bajek. Zajęcia dodatkowe.
GRUPA II, III i IV - Ćwiczenia relaksacyjne, bajkoterapia, odpoczynek dzieci. Sytuacje edukacyjne prowadzone przez nauczycielki. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku  w tym gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itp. Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci. Praca indywidualna wyrównawcza, praca z dzieckiem zdolnym. Zajęcia dodatkowe.

13.45 – 14.00
Przygotowanie do obiadu. Czynności organizacyjne, opiekuńcze i samoobsługowe.

14.00 – 14.30
Obiad. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych
i kulturowych oraz dbałości o zdrowie.

14.30 – 17.00
Ćwiczenia relaksacyjne, bajkoterapia, odpoczynek dzieci. Zajęcia indywidualne lub grupowe z zakresu PPP dzieckiem z  trudnościami i z dzieckiem zdolnym albo zajęcia rewalidacyjne. Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela w salach według zainteresowań dzieci np. konstrukcyjne, manipulacyjne. Rozchodzenie się dzieci.